Ostra postać jaskry

Bardzo niebezpieczna jest ostra postać jaskry. Jeśli pacjent, który doznał ataku jaskry, nie trafi szybko do szpitala na oddział okulistyczny i nie uzyska natychmiastowej, specjalistycznej pomocy, może bezpowrotnie utracić wzrok. Ostrą jaskrę rozpoznamy przede wszystkim […]

Etinopatia cukrzycowa zagrożenie dla oczu

Jednym z częstych powikłań nieleczonej lub nieprawidłowo leczonej cukrzycy jest uszkodzenie wzroku, tzw. retinopatia cukrzycowa. Początkowo powoduje ona pogorszenie ostrości widzenia, do którego dochodzi wskutek uszkodzenia drobnych naczyń krwionośnych siatkówki i wylewów krwi z naczyń […]