Ostra postać jaskry

Bardzo niebezpieczna jest ostra postać jaskry. Jeśli pacjent, który doznał ataku jaskry, nie trafi szybko do szpitala na oddział okulistyczny i nie uzyska natychmiastowej, specjalistycznej pomocy, może bezpowrotnie utracić wzrok. Ostrą jaskrę rozpoznamy przede wszystkim […]

Etinopatia cukrzycowa zagrożenie dla oczu

Jednym z częstych powikłań nieleczonej lub nieprawidłowo leczonej cukrzycy jest uszkodzenie wzroku, tzw. retinopatia cukrzycowa. Początkowo powoduje ona pogorszenie ostrości widzenia, do którego dochodzi wskutek uszkodzenia drobnych naczyń krwionośnych siatkówki i wylewów krwi z naczyń […]

Zez inny kąt widzenia

Zez to niesymetryczne ustawienie gałek ocznych (zbieżne lub rozbieżne). Ta choroba może towarzyszyć już od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa. Ważne jest, by leczenie podjąć jak najwcześniej. Zez jest wadą oczu objawiającą się osłabieniem mięśni ocznych, […]